MSKÜ BİLGE FİKİRLER YARIŞMASI ÖNCELİKLİ KONULAR LİSTESİ

Otonom sistemler

Yapay zeka yapay öğrenme

Bilişim sistemleri

Görüntüleme sitemleri

CBS sistemler ve Uzaktan Algılama

İklime değişikliğine dayanaklı sistemler

Su kullanımının azaltılması

Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların geri kazanılması

Düşük enerjili sistemler