Organizasyon Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK (MSKÜ Rektörü)
Organizasyon Komitesi Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Deniz BAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Barış SÜZEK, Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ, Doç. Dr. Bekir ÇÖL, Dr. Öğr. Üyesi Berkan HAMDENİR, Doç. Dr. Çağdaş GÖNEN, Doç. Dr. Ceray ALDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Efe DÜNDAR, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eren BELGİN, Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ, Doç.Dr. Turan DEMİRCAN, Öğr.Gör. İlknur ALPAK