Bu etkinlik; Maden, Ormancılık, Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki dijital teknolojilerde yeni ürün ve tasarım  geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesini arttırcı veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında; firmaların teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge , Girişimcilik ve Yenilik proje fikirlerini desteleyecek ve ödüllendirecektir.