Bu etkinlik ile Adım Üniversitelerin deki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ilgili temalardaki fikrilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

Yenilikçi, Ar-Ge yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerine sahip üniversite öğrencilerini sanayi kuruluşları ile bir araya getirmek,

Sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak,

Öğrencilere Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırmak,

Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek,

Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirmek,

Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

amaçlanmaktadır.


Adım Üniversiteleri

Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uşak ÜniversitesiYalova Üniversitesi